bus auto fiets
Menu

250 gevarieerde woningen in Molenhoek

De plannen voor

Molenhoek-Zuid

In Molenhoek gaat vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Er komt een gevarieerd aanbod van circa 250 woningen en appartementen. In Molenhoek-Zuid woon je tussen stad en land. Met groen om je heen én de dynamiek van Nijmegen dichtbij!

Met Molenhoek-Zuid wordt een breed woningaanbod gerealiseerd in diverse prijsklassen, zowel voor starters, doorstarters als senioren. Voor iedere woonwens een passende woning. Met aandacht voor duurzaamheid, leefbaarheid en groen. Hieronder lees je meer over de planning richting verkoop/verhuur. 

 

Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Status en planning

Vanwege een beroepsprocedure bij de Raad van State is het bestemmingsplan van Molenhoek-Zuid nog niet onherroepelijk. Momenteel vinden er gesprekken plaats met de bezwaarmaker. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin 2024 onherroepelijk worden. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen periode goede stappen gemaakt met de verdere uitwerking van het plan en krijgt de inrichting van de nieuwe wijk steeds meer vorm. Zo komt het moment van daadwerkelijke actie op de locatie steeds dichterbij.

De woningen van Molenhoek-Zuid worden in verschillende fases gerealiseerd. Zo bestaat de eerste fase uit 50 sociale huurwoningen en 30 middeldure huurwoningen. Naar verwachting kunnen we in het derde kwartaal van 2024 starten met de realisatie van deze eerste fase. De actuele planning en ambitie zie je hiernaast weergegeven.

Verwachte planning

  • Eerste kwartaal van 2024 - Starten met het bouwrijp maken van de locatie

    Eerste kwartaal van 2024 - Starten met het bouwrijp maken van de locatie

  • Medio 2024 - Starten met de verkoop van de koopwoningen van de tweede fase

    Medio 2024 - Starten met de verkoop van de koopwoningen van de tweede fase

  • Derde kwartaal van 2024 - Starten met de bouw van de eerste fase

    Derde kwartaal van 2024 - Starten met de bouw van de eerste fase

Meer over

de plannen

Waardevolle participatie

bij Molenhoek-Zuid

We kijken terug op een waardevol participatietraject van mei tot oktober 2022. In deze periode zijn veel ideeën en suggesties gedeeld door geïnteresseerden en belanghebbenden. Met deze input zijn de plannen voor Molenhoek-Zuid verbeterd en aangescherpt. We gaan graag in op enkele van deze punten. Benieuwd naar de informatie die tijdens de participatieavonden is gedeeld en de ontvangen input? Bekijk:

Meer groen in de wijk – Groen heeft een belangrijkere plek in het plan gekregen, door een groenstructuur door de gehele wijk te verweven. Hierdoor zijn ook de zichtlijnen door de wijk heen verbeterd. Ook is de mogelijkheid van een groente-/educatietuin opgenomen in het plan en is er een groene buffer toegevoegd tussen het plangebied en de Bredeweg ten oosten van het plan.

Levensloopbestendige seniorenwoningen – Tijdens de participatieavonden en in enquêtes bleek veel vraag te zijn naar uiteenlopende levensloopbestendige seniorenwoningen. Daarom is het aanbod qua types seniorenwoningen uitgebreid. Ook is er een hofjesstructuur in het plan toegevoegd vanwege de grote vraag hiernaar.

Duurzaamheid – Het thema duurzaamheid is binnen de plannen van Molenhoek-Zuid verder ingevuld op basis van de ontvangen input. Denk aan het belang van klimaatadaptatie, biodiversiteit en de omgang met duurzame energie. De voor Molenhoek-Zuid vastgestelde uitgangspunten op dit vlak zijn hoger dan de wettelijke uitgangspunten. Aanvullende wensen op het gebied van duurzaamheid en energieopwekking zullen ook mogelijk worden gemaakt.

Duurzaam en groen - Rust en ruimte - Natuurrijke omgeving van Molenhoek, Mook en Heumen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

en je ontvangt het nieuws direct in je mailbox!

Voornaam
Achternaam
Straat
Nr.
Postcode
Plaats
E-mail
Waar ben je naar op zoek? (meerdere antwoorden mogelijk)

Bedankt

Je inschrijving is succesvol verstuurd

Update

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte