bus auto fiets
Menu

Over Molenhoek-Zuid

Met Molenhoek-Zuid ontwikkelen we een gevarieerde nieuwe wijk in Molenhoek, vlak bij de rivier de Maas. Een natuurrijke plek waar uiteenlopende doelgroepen straks heerlijk kunnen wonen!

Molenhoek Zuid Woonsferen

Prachtig wonen voor iedereen

In de gebiedsvisie van Molenhoek-Zuid is veel aandacht voor leefbaarheid, groen en een gevarieerd woningaanbod. Dit gevarieerde aanbod uit zich in woningen voor diverse doelgroepen, zoals starters en senioren, en in verschillende prijsklassen. Kortom: een fijne nieuwe wijk voor iedereen. De 3 woonsferen hiernaast – een conceptverkaveling uit de gebiedsvisie – benadrukken de verschillende kwaliteiten per gebied. Vastgesteld is dat er circa 250 woningen bijkomen. Het woningbouwprogramma ziet er als volgt uit:
• Circa 50% vrije sector;
• Circa 30% onder de NHG-grens en middenhuur;
• Circa 20% sociale huur.

Planning Molenhoek-Zuid

Er moeten nog verschillende stappen worden genomen voordat er kan worden gestart met de bouw van de woningen. Momenteel wordt bijvoorbeeld de definitieve verkaveling uitgewerkt en werken we het beeldkwaliteitsplan uit. Hierin staan de richtlijnen voor de vormgeving van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Hiernaast zie je een aantal stappen van de planning. Dit is een globale planning, die ook afhankelijk is van de bestemmingsplanprocedure. Zodra de planning concreter wordt, vermelden we dit op deze website en via de nieuwsbrief waarop jij je kunt inschrijven.

 

Globale planning

 • Tot september 2022 - Participatieproces

  Tot september 2022 - Participatieproces

 • Vanaf Q3 2022 - Bestemmingsplanprocedure

  Vanaf Q3 2022 - Bestemmingsplanprocedure

 • Vanaf Q1 2023 - Ontwikkeling eerste fase

  Vanaf Q1 2023 - Ontwikkeling eerste fase

 • Q3 2023 - Verkoop eerste fase

  Q3 2023 - Verkoop eerste fase

 • Q2 2024 - Bouw eerste fase

  Q2 2024 - Bouw eerste fase

Gevarieerde woningbouw aan de rand van Molenhoek

Waarom Molenhoek-Zuid?

 • Groen en ruimtelijk wonen

 • Dichtbij de stad (Nijmegen)

 • Gevarieerd woningaanbod

Molenhoek Zuid Participatieavond

Participatie en klankbordgroep

Het participatieproces van Molenhoek-Zuid is in volle gang. Er zijn 3 participatieavonden gehouden en er is een enquête verstuurd om input van belanghebbenden op te halen. Dit draagt bij aan een gevarieerde wijk, waar voor iedere woonwens een passende woning is te vinden: een belangrijke doelstelling van Molenhoek-Zuid. Ook is er een klankbordgroep samengesteld met een brede afspiegeling van geïnteresseerden en belanghebbenden. Wil je een idee of suggestie kwijt bij de klankbordgroep? Mail dit naar molenhoek-zuid@beterwonenin.nl, dan komt dit bij de klankbordgroep terecht. 

Tijdens de participatieavonden zijn de aanwezigen geïnformeerd over de plannen voor Molenhoek-Zuid. We kijken terug op geslaagde bijeenkomsten, vanwege de grote betrokkenheid en vele ideeën vanuit de gemeenschap. Er was de mogelijkheid om ideeën te delen over thema’s als wonen, groen en mobiliteit. Ook werd er verteld over de actuele projectstatus en de stappen die de komende periode worden genomen. Hieronder kun je de themapanelen bekijken die tijdens de eerste participatieavond zijn getoond en zie je de reactiepanelen. Tijdens de derde avond is de architectuurvoorkeur uitgevraagd. Aan de hand van groene stickers kon aangegeven worden wat de voorkeur had. Deze panelen zijn ook hieronder weergegeven. 

Bekijk de

themapanelen

Bekijk de 

architectuurstijlen

Update

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte