bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Toegevoegde waarde van het participatieproces

13 oktober 2022

Onlangs vond de afsluitende bijeenkomst met de klankbordgroep plaats, waarmee het participatietraject van Molenhoek-Zuid is afgerond.

We kijken terug op een waardevol en constructief participatietraject, waarin veel ideeën, kanttekeningen en suggesties zijn gedeeld door een groot aantal belanghebbenden. Dit is zowel gebeurd tijdens de verschillende participatieavonden als via de klankbordgroep en diverse enquêtes.

Met de ontvangen input zijn de plannen voor Molenhoek-Zuid de afgelopen maanden op verschillende punten verbeterd en aangescherpt. Hieronder gaan we in op enkele van deze punten.

Zo is het plan verbeterd door participatie

Meer groen in de wijk – Op basis van feedback heeft groen een belangrijkere plek in het plan gekregen, door het als groenstructuur door de gehele wijk te verweven. Hierdoor zijn ook de zichtlijnen door de wijk heen verbeterd. Ook is de mogelijkheid van een groentetuin/educatietuin opgenomen in het plan en is er een groene buffer toegevoegd tussen het plangebied en de Bredeweg ten oosten van het plan.

Levensloopbestendige seniorenwoningen – Tijdens de participatieavonden en in enquêtes bleek veel vraag te zijn naar uiteenlopende levensloopbestendige seniorenwoningen. Daarom is het aanbod qua types seniorenwoningen uitgebreid. Ook is er een hofjesstructuur in het plan toegevoegd vanwege de grote vraag hiernaar.

Duurzaamheid – Het thema duurzaamheid is binnen de plannen van Molenhoek-Zuid verder ingevuld en uitgebreid op basis van de ontvangen input. Denk aan het belang van klimaatadaptatie, biodiversiteit en de omgang met duurzame energie. De voor Molenhoek-Zuid vastgestelde uitgangspunten op dit vlak zijn hoger dan de wettelijke uitgangspunten. Aanvullende wensen op het gebied van duurzaamheid en energieopwekking zullen ook mogelijk worden gemaakt.

Dit is de planning
Het streven is om deze maand het ontwerpbestemmingsplan van Molenhoek-Zuid ter inzage te leggen. De exacte datum delen we zodra deze bekend is.