bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Terinzagelegging bestemmingsplan

8 december 2022

Morgen - 9 december - komt het ontwerpbestemmingsplan van Molenhoek-Zuid ter inzage te liggen.

Ontwerpbestemmingsplan morgen ter inzage
Mooi nieuws: het ontwerpbestemmingsplan van Molenhoek-Zuid is vorige week dinsdag positief beoordeeld door het college van B&W (burgemeester en wethouders). Vanaf morgen - 9 december - ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor een periode van 6 weken. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of in te zien in het gemeentehuis van Mook en Middelaar. Via zienswijzen kan op het plan worden gereageerd. Na de 6 weken terinzagelegging beantwoordt de gemeente alle ontvangen reacties.

Actuele planning
Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in maart 2023 vastgesteld door de gemeenteraad en zal het plan in juni 2023 onherroepelijk zijn. Aansluitend worden de voorbereidingen gestart voor het bouwrijp maken van de locatie en parallel hieraan start de ontwerpfase. Ook zal er in de tussentijd meer zicht komen op de fasering van het plan en hiermee wanneer de eerste woningen in verkoop gaan. Via deze website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.