bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Participatie en planning Molenhoek-Zuid

7 juli 2022

In dit artikel blikken we terug op de derde en laatste participatieavond. Ook kijken we vooruit naar de planning van Molenhoek-Zuid voor de komende periode.

Over de derde participatieavond
De avond begon met een bespreking van de actuele planning en stand van zaken. Onder meer het participatieproces en de huidige studies naar aanleiding van de opgehaalde informatie kwamen ter sprake. Vervolgens werd vanuit de gemeente Mook & Middelaar toegelicht wat de rol van de gemeente in het proces is. Enkele punten die aan de orde kwamen:

Woningtypes en -toewijzing. De gemeente beslist niet over de woningtoewijzing. De toewijzing van de koopwoningen verloopt uitsluitend via de ontwikkelaar. De woningcorporatie wijst de sociale huurwoningen toe en de middeldure en vrije sector huurwoningen worden toegewezen door de betrokken instantie. Informatie hierover wordt bekend in aanloop naar de start verkoop van een bepaalde fase.

Voorkomen opkopen / verkamering. Vanuit de gemeente wordt ervoor gezorgd dat woningen niet kunnen worden opgekocht en doorverkocht of verkamerd (opdeling van een woning in kamers voor verhuur). Dit wordt vastgelegd in een anti-speculatiebeding in het koopcontract.

Na de gemeente was het woord aan de landschapsarchitect en stedenbouwkundige van CB5: het betrokken bureau voor architectuur, stedenbouw & landschap. Zij vertelden over hun werkzaamheden en rol bij de uitwerking van de plannen. Hierbij kun je denken aan:

  1. Zorgen voor een optimale inpassing van het plan binnen de beschikbare ruimte, zowel qua verkaveling / woningen als openbare ruimte en groen;
  2. Belangen van verschillende partijen laten samenkomen in een haalbaar en breed gedragen ontwerp;
  3. Inrichting van de 3 woonclusters met ieder een eigen sfeer (Wonen aan de Maas, Wonen aan de entreezone, Dorps wonen).

Woonsferen Molenhoek-Zuid (bron: Gebiedsvisie)

Na de toelichting vanuit CB5 konden de aanwezigen per wooncluster stickers plakken bij de architectuurstijl en materialen van hun voorkeur. Klik hieronder voor een impressie.

Voorkeuren architectuur

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de geleverde input. Dat geldt naast bovenstaande input ook voor alle andere ideeën, kanttekeningen en suggesties die tijdens het participatieproces en via de klankbordgroep zijn gegeven. Dit draagt bij aan een breed gedragen plan waarin zoveel mogelijk belangen en woonwensen worden behartigd.

Planning voor de komende periode
De komende periode wordt het ontwerpbestemmingsplan van Molenhoek-Zuid verder uitgewerkt. Het plan zal in september ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. De exacte data worden nog bekendgemaakt door de gemeente en zullen wij ook delen via de nieuwsbrief en deze website. Tijdens deze periode is het mogelijk om inhoudelijk op het plan te reageren. De gemeente beantwoordt alle ontvangen reacties.

Via onderstaande button kun je de presentatie van de derde participatieavond in pdf-vorm bekijken.

Presentatie derde participatieavond